Ahmed Shamim

Ahmed Shamim

Srinagar, Jammu and Kashmir, India

1930-1982
Top Urdushayar.com