Shahbaz Khwaja

safar ka ek naya silsila banana hai

Shahbaz Khwaja

safar kā ek nayā silsila banānā hai
ab āsmān talak rāsta banānā hai
Top Urdushayar.com