Parveen Shakir

zulm sahna bhi to zalim ki himayat Thahra

Parveen Shakir

Karachi, Sindh, Pakistan

1952-1994
zulm sahnā bhī to zālim kī himāyat Thahrā
ḳhāmushī bhī to huī pusht-panāhī kī tarah
Top Urdushayar.com