Josh Malihabadi

subut hai ye mohabbat ki sada-lauhi ka

Josh Malihabadi

1898-1982
subūt hai ye mohabbat kī sāda-lauhī kā
jab us ne va.ada kiyā ham ne e'tibār kiyā
Top Urdushayar.com