Josh Malihabadi

mubham payam

Josh Malihabadi

1898-1982
qalb-e-sahrā meñ chhuTpuTe ke vaqt
dil meñ ġhaltāñ hai ek turfa umañg
Top Urdushayar.com