Mirza Ghalib

Aam: Jise Gadha Bhi Nahi Khata

Mirza Ghalib

Agra, Uttar pradesh, India

1797-1869
bas ki fa.ālummā-yurīd hai aaj
har silah shor englistāñ kā
Top Urdushayar.com